Skrivarkurser

Under läsåret 2016/17 undervisar jag på skrivarlinjen på Wiks folkhögskola.

Vt 2018: Fördjupningskurs på Wiks folkhögskola!

Känner du att det är dags att ta ditt skrivande på allvar? Kommer du inte vidare i ditt skrivprojekt? Då är fördjupningskursen i skrivande på Wiks folkhögskola något för dig.

Kursen vänder sig till dig som gått någon form av skrivarutbildning tidigare och som nu vill få texthandledning och tillgång till en grupp för fördjupande skrivarsamtal. Kursen bygger framför allt på textsamtalet där vi ger inträngande respons på varandras texter, vi förutsätter därför att deltagarna har ett pågående skrivprojekt. Vi kommer också att arbeta med någon form av gemensam läsning.

Kursen riktar sig till dig som skriver prosa och poesi, men även till dig som utforskar gränserna mellan till exempel fiktion och dokumentär eller essä.

Lärare är Malin Backström & Elin Cullhed

Kursen är inte studiemedelsberättigad.

Ansökan kan göras 1-16 december och görs direkt via hemsidan Wik.nu.

KURSTID: 3 förlängda helger under våren (lördag-måndag kl 9-16)

Helg 1: 10/2–12/2

Helg 2: 24/3–26/3

Helg 3: 5/5–7/5

Annonser